Sociale en familiale bemiddelaar

Waarvoor?

Je relatie zit in slecht weer en de gedachte aan een scheiding doet zich voor.

De beslissing tot scheiding is genomen en er moet van alles geregeld worden, zowel emotioneel als praktisch en juridisch.

Je bent een tijdje geleden gescheiden en de situatie sinds de overeenkomst is gewijzigd waardoor de overeenkomst moet aangepast worden.


Wat?

In een intake kijken we eerst wat uw situatie is, waar je nood aan hebt. Wat heb je op korte termijn nodig, wat is het einddoel van ons traject tussen scheidingsoverweging, over (aangepaste)EOT tot een nieuw samengesteld gezin.

We starten wellicht met een individueel gesprek. We kunnen verder gaan met een gesprek met beide (ex-)partners om te ontliefden,onthechten,...(wat dus het tegenovergestelde is als verliefd worden). We hebben wellicht als einddoel om als ex-partners, maar ook als goede ouder de draad weer op te nemen.


Wie? 

Ik ben Luc Vermeylen, partner in een 2de relatie, vader, niet altijd plus-ouder, arbeidsinspecteur, erkend bemiddelaar, SCHIP-behandelaar, opgeleid voor ouderonthechting, leerling,...


Praktisch:

Bel mij om uw vraag concreet te bespreken:                        0498/610835

Individuele intake ongeveer 1u:                                                   60euro

Sessies bemiddeling of SCHIP-aanpak ongeveer 1,5u:   90euro

Rechtbijstand (financiële tussenkomst) uiteraard ook mogelijk

Of kijk eens op mijn site: 

www.lucvermeylen.be