Creatieve therapie

Wat?

Is praten over je problemen soms een drempel? Creatieve therapie biedt verschillende IKspressie mogelijkheden om uiting te geven aan wat voor jou moeilijk loopt en om tot meer inzicht en zelfontwikkeling te komen. Dit gebeurt via beeld (door te kleien, schilderen, tekenen, werken met bestaande figuren of materialen), door middel van beweging, stem,…. Het is de bedoeling dat jij vorm probeert te geven aan die dingen waarmee je worstelt. Heel belangrijk is dat je GEEN kunstenaar of artiest moet zijn om aan de slag te gaan!

Je krijgt tijd en ruimte om ervaringen op te doen in het hier en nu en te groeien als persoon.


Voor wie is IKspressie?

Ik bied individuele begeleiding aan zowel jongeren vanaf 12 jaar als volwassenen met uiteenlopende moeilijkheden: weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, moeilijk uiten van gevoelens, gedrags-of agressieproblemen, niet goed in je vel voelen, ingrijpende gebeurtenissen, angsten, depressieve klachten, verlieservaringen, echtscheiding, sociale moeilijkheden, stress en spanning.

Praktisch?

Het betreft eerst een kennismaking, waarbij ik helderheid wil krijgen waar voor jou de moeilijkheden zich situeren en welke verwachtingen er zijn. Vervolgens is het afhankelijk van je hulpvraag hoelang de therapie loopt. Een sessie duurt 75-90 min. en kost 50€.

Neem vrijblijvend contact op voor meer info of om een afspraak te maken.

Fatima Clicteur

☎ 0496/ 88.24.44